Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2010, là điểm trường thuộc địa phận xã An Trạch A , trường mẫu giáo Hoa Mai với đội ngũ giảng dạy chỉ 4 giáo viên. Hơn 10 năm qua cùng với sự phát triển đi lên không ngừng của đất nước và nổ lực của tập thể cán bộ